Vi som arbetar i företaget

 

Mats Svensson
Mats SvenssonÄgare av företaget och har arbetat i byggbranschen sedan 1980.
Arbetat inom industri-, husbyggnads- och anläggningsbranschen som utsättare, arbetsledare, kalkylator, snickare och platschef.
Har även arbetat flera år utomlands med bl.a. inredning av Stenafärjor i Polen och kraftverksbygge i Panama.
Sedan 1994 har arbetet i huvudsak varit projektledning i olika beställarroller, bl.a. projektledare, projekteringsledare, byggledare, planering. Detta har givit en gedigen erfarenhet för genomförande av företrädesvis anläggningsprojekt.
Det har i huvudsak varit väg- och järnvägsprojekt som Nynäsbanan, Projekt Höga Kusten, Botniabananan, Ådalsbanan, Ostkustbanan och nu Bergsåker triangelspår samt Maland och Tunadalsspåret i Sundsvall.

Epost: mats.svensson@masenbygg.se
Mobil: 070-326 32 03

 

Roger Svensson
Mer än 30 års erfarenhet från byggbranschen som snickare.

Specialkompetens
:
Restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader från timring till finsnickeri.
Arbetet utförs enligt traditionella hantverksmetoder.

Epost: roger.svensson@masenbygg.se
Mobil: 070-326 32 13

 

Andreas Olofsson
Mer än 20 års erfarenhet från byggbranschen som snickare.

 

Anders Berg
Mer än 30 års erfarenhet från byggbranschen som snickare.

 

Henrik Lusth
Mer än 10 års erfarenhet från byggbranschen som snickare.

 

Lennart Svensson
lennartMer än 50 års erfarenhet från byggbranschen inom allt från möbelsnickare,
snickare till platschef för stora projekt (Lennart är nu vår seniorrådgivare vid behov).

Specialkompetens
:
Mycket gedigen erfarenhet, bra tekniska lösningar,
bra byggkostnadskalkyler, finsnickeriarbeten.