Måsen Bygg & Projektledning AB är ett lokalt företag i Delsbo som startades 2002 och utför projektledning och byggentreprenader. Projektledningsuppdragen är i huvudsak för Trafikverket. Med byggverksamheten verkar vi främst i Dellenbygden och Hudiksvalls kommun.

Med våra erfarna hantverkare/snickare hjälper vi Er gärna med nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad samt reparationsarbeten.
Vi ombesörjer och samordnar plåt-, målning-, El-, VVS- och ventilationsarbeten om Ni så önskar.

Genom våra yrkesskickliga hantverkares mångåriga erfarenhet och samarbete med antikvarier kan vi även erbjuda byggnadsvård av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Här kan ni läsa om ett sådant arbete vi har gjort.

För oss är yrkesstolthet den bästa kvalitetsgarantin.

Målsättning för varje projekt:

  • Att arbeta så nära våra beställare som möjligt för att få önskad kvalitet och således en nöjd kund.
  • I våra anbud erbjuda rätt kvalitet så att kostnaden för produktionen blir så låg som möjligt för kunden.
  • Stödja, råda och informera beställare, underentreprenör och leverantör, för att säkerställa slutproduktens kvalitet.
  • Driva arbetsplatsen med god ordning och säkerställd arbetsmiljö.
  • Hålla utlovade färdigställandetider.
  • Överlämna en slutprodukt som är komplett och felfri.